Manufaktura Zdrowia

Plan połączenia z załącznikami

Plan połączenia

 

Concept Self Investment bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

FIT1 bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

FIT2 bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

FIT3 bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

FIT4 bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

FITANDMORE bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

Manufaktura Zdrowia_bialns_rzis_31.01.2024_31.12.2023

Sport Operator bilans_rzis_31.01.2024_31.12.2023

Zał. nr 1 do planu połączenia uchwałą WZA Benefit Systems S.A.

Zał. nr 2 - ustalenie wartości majątku - Fit1

Zał. nr 3 - ustalenie wartości majątku - Fit2

Zał. nr 4 - ustalenie wartości majątku - Fit3

Zał. nr 5 - ustalenie wartości majątku - Fit4

Zał. nr 6 - ustalenie wartości majątku - FitandMore

Zał. nr 7 - ustalenie wartości majątku - CSI

Zał. nr 8 - ustalenie wartości majątku - SportOperator

Zał. nr 9 - ustalenie wartoeści majątku - Manufaktura Zdrowia

Zał. nr 10 - oświadczenie o stanie księgowym Fit1

Zał. nr 11 - oświadczenie o stanie księgowym Fit2

Zał. nr 12 - oświadczenie o stanie księgowym Fit3

Zał. nr 13 - oświadczenie o stanie księgowym Fit4

Zał. nr 14 - oświadczenie o stanie księgowym FitandMore

Zał. nr 15 - oświadczenie o stanie księgowym CSI

Zał. nr 16 - oświadczenie o stanie księgowym Sport Operator

Zał. nr 17 - oświadczenie o stanie księgowym Manufaktura Zdrowia