Manufaktura Zdrowia

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 30 listopada 2023 r. 

Informacje ogólne

Ochronę danych osobowych traktujemy w Grupie Benefit Systems (dalej: „my”) bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administrator to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

Administratorem Twoich danych osobowych jest wymieniona poniżej spółka, z którą pozostajesz w relacji, tj. z którą zawarłeś umowę, który świadczy dla Ciebie usługi, wysyła Ci komunikaty lub z którą się kontaktujesz:

Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o.

Jeżeli jesteś klientem Klubów Fitness:

- Manufaktura Zdrowia Zabierzów, ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów

- Manufaktura Zdrowia Podium Park, Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków

 Jak się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

W przypadku, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami przez poniższe dane kontaktowe:

Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów
z dopiskiem „Dane osobowe Manufaktura Zdrowia”

iod@manufakturazdrowia.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Żeby prowadzić naszą działalnością przetwarzamy dane osobowe. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres email, adres IP).

Co do zasady, większość danych podajesz nam sam np. w trakcie kontaktu z nami lub kiedy korzystasz z naszych usług.

To, jakie dane osobowe przetwarzamy, zależy od łączącej nas relacji, np.:

Osoba korzystająca z karnetu Klubu Fitness: przetwarzamy Twoje dane jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług podmiotów z nami współpracujących oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z posiadaniem przez Ciebie karnetu naszego Klubu Fitness). Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. podczas podpisywania umowy w wybranym przez Ciebie Klubie Fitness lub na stronie internetowej Klubu. Twoje dane możemy również otrzymać od dostawców dodatkowych usług i benefitów.

Osoba, z którą łączą nas relacje biznesowe: przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące pełnionej przez Ciebie funkcji oraz dane dot. współpracy, zamówień oraz rozliczeń. W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy, dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z nami, dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy. Dane mogliśmy też otrzymać od podmiotu pośredniczącego w nawiązaniu współpracy z Tobą lub podmiotem, którego jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową.

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka Cię z nami łączy. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące celów, w jakich najczęściej przetwarzamy dane osobowe.

Jeżeli poniżej nie znajdujesz opisu, który pasuje do łączącej nas relacji, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie Jak się z nami skontaktować? powyżej.

Może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Cele przetwarzania i podstawy prawne:

- Świadczenie usług związanych z korzystaniem z naszego Klubu Fitness: Realizacja umowy zawartej przez Ciebie z nami, np. umowy o świadczenie usług przez nasz Klub (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Świadczenie innych usług, gdy zawierasz z nami umowę: 
Realizacja umowy zawartej przez Ciebie z nami, np. umowy o świadczenie usług przez nasz Klub (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Twoja wyraźna zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii (9 ust. 2 lit. a RODO)

- Świadczenia usług w ramach naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych: 
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Administrowanie infrastrukturą oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz świadczonych usług:
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury oraz usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Ułatwienie korzystania, prowadzenie statystyk oraz poprawianie i rozwój naszych usług, w tym serwisów i aplikacji:
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowywaniu, poprawieniu i rozwoju naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Prowadzenie naszych stron w social mediach:
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych usług, produktów (w tym przygotowywanych wspólnie z kontrahentami) oraz produktów i usług podmiotów trzecich, w tym podmiotów z Grupy Benefit Systems oraz prowadzeniu statystyk dot. korzystania ze stron (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

- Prowadzenie marketingu:
Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu nas, naszych produktów oraz usług, jak również produktów i usług podmiotów trzecich, w tym podmiotów z Grupy Benefit Systems

Twoja wyraźna zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii (9 ust. 2 lit. a RODO)

- Dostarczanie Ci treści marketingowych, które mogą być dopasowane, za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (np. email, SMS/MMS, telefon) dotyczących naszych własnych produktów i usług oraz produktów oraz usług przygotowanych wspólnie z naszymi kontrahentami, które są oferowane naszym użytkownikom i klientom jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe) lub produktów i usług podmiotów trzecich, w tym podmiotów z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj>>:
Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji

Twoja wyraźna zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii (9 ust. 2 lit. a RODO)

- Prowadzenie analityki, statystyk marketingowych i badania zadowolenia z usług oraz profilowania, czyli wykorzystywania danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści:
Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawdzaniu efektywności działań marketingowych, podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług

Twoja wyraźna zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii (9 ust. 2 lit. a RODO)

- Przeprowadzenie konkursu lub loterii, w tym wyłonienie zwycięzcy, przekazanie nagród, publikacja danych osobowych zwycięzcy:
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji konkursu lub loterii (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

- Realizacja umowy i prowadzenie współpracy z kontrahentami, klientami i partnerami:
Gdy jesteś stroną umowy zawartej z nami przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Gdy jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową naszego kontrahenta działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z naszym kontrahentem oraz prowadzenia współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Obsługa zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym  udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi, poprawa jakości świadczonej obsługi:
Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg oraz zapewnieniu najwyższej jakości obsługi

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, z którą się do nas zwracasz stanowi żądanie realizacji praw przysługujących na gruncie RODO)

- Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych:
Obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- Dochodzenie, ustalenie i obrony przed roszczeniami:
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie Twoich danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe powyżej. Usuniemy je, gdy przestaną być potrzebne w ww. celach. Twoje dane przechowujemy, w szczególności:

·        w celu realizacji umowy i świadczenia usług do czasu wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, ale w określonych przez prawo sytuacjach może być krótszy albo dłuższy;

·        gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki, w szczególności obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przetwarzać dane niezbędne dla realizacji tych obowiązków przez okres wymagany przez prawo;

·        gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;

·        gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Social media

Nasze strony na Facebook

W odniesieniu do przetwarzania danych w ramach prowadzonych przez nas stron na Facebook na potrzeby statystyk razem z Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy Twoich danych. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania znajdziesz na stronie www.facebook.com/legal/controller_addendum>>

Gdy korzystamy z produktów Facebook robimy to zgodnie z regulaminem Facebook. Więcej informacji o statystykach stron najdziesz na stronie>>

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w „Zasadach dotyczących danych” Facebook Ireland pod adresem www.facebook.com/about/privacy>>

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z naszych usług np. do zawarcia z nami umowy, wzięcia udziału w naszym konkursie lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług lub podjęcia innych działań. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom oferującym dodatkowe usługi wobec usług jakie Ci świadczymy, podmiotom drukującym karty, operatorom portali społecznościowych, operatorom płatności, podmiotom wspierającym nas w windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane, mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, żeby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej w punkcie Jak się z nami skontaktować?

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania od nas informacji o ich przetwarzaniu, a także otrzymania od nas kopii Twoich danych;

zaktualizowania Twoich danych osobowych ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuację;

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo (4) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu;

przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy, przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Możesz także zażądać, żebyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

usunięcia Twoich danych osobowych możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo.

Żeby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej w punkcie Jak się z nami skontaktować?

Twoje żądanie zrealizujemy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o wydłużeniu realizacji żądania, jak i o jego przyczynach. Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy odmówić podjęcia działań.

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155>>

Zmiany Polityki prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.